Fluitspel voor de XXste Eeuw

Welkom

Uitgeverij Fluitspel voor de XXste Eeuw stelt het compositorisch werk voor van Paul C. De Baere (°1948) dat zich hoofdzakelijk op de dwarsfluit toespitst. Sommige werken kunnen ook op blokfluit, traverso of shakuhachi uitgevoerd worden. In het overzicht van de catalogus wordt dat telkens speciaal vermeld.

Naast de bundels met overwegend didactisch karakter (Fluit in alle toonaarden), vindt U voordrachtstukken voor fluitsolo en kamermuziekwerken. Een concertino voor 2 fluiten, strijkers en basso continuo is in voorbereiding.

Bij alle werken werd de moeilijkheidsgraad aangeduid: 3 gradaties van 1 tot en met 9, elk onderverdeeld in drie categorieën. Deze lopen parallel met een uitvoerings-behendigheid die gaat van beginnend leren tot zeer bedreven.

De begrenzingen van de moeilijkheidsgraden of het didactisch karakter, moet men niet altijd te strikt nemen. De ene fluitist heeft van nature een betere motoriek, de andere een mooiere toon. Wat iemand makkelijker vindt, daarmee heeft een ander misschien wat meer problemen.

De fluitliteratuur die hier voorgesteld wordt, omspant een scheppingstijd van ongeveer veertig jaar. Van een stilistische chronologie is geen sprake. Er komen diverse schrijfwijzen voor maar het beginsel van de tonaliteit wordt slechts zelden opgeheven. Niettemin dankt de uitgeverij haar naam aan een moderne wijze van omgaan met de dwarsfluit, zoals we dat vinden in de internationale literatuur voor fluit sedert Syrinx (1912) van Debussy.